Licencja Programu !! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 marca 2010 00:00

 

  Licencja Freeware       

  

Program ThunderBeat D3 RXS rozpowszechniany jest na licencji freeware. // Program ThunderBeat D3 RXS is distributed as freeware.//
Program mo?na dowolnie u?ytkowa? w celach domowych do u?ytku w?asnego. // The program can be freely usable for domestic purposes for personal use.//
 
Nie mo?na za pomoc? programu osi?ga? korzy?ci maj?tkowych, ani nie mo?e by? u?ytkowany w celach komercyjnych. Kod ?ród?owy programu nie mo?e by? w jakikolwiek sposób modyfikowany.
Program mo?na dowolnie kopiowa?, powiela? i udost?pnia?. Wszystko co b?dzie stworzone za pomoc? programu Thunder Beat D3 musimy dowolnie upowszechnia? nie odp?atnie. Sample mo?na wykorzystywa? bez ogranicze?. Patterny zawarte w programie po instalacji, mo?na u?ytkowa? tylko za zgod? autora programu.

// It can not achieve the financial benefits of the program, nor can it be used for commercial purposes. Source code can not be modified in any way.
The program can be freely copied, reproduced, and share. Everything will be created using Beat Thunder D3 does not have to divulge any consideration. Samples can be used without restrictions. Patterns in the program after installation, can be operated only with the consent of the author of the program.//

W programie wykorzystano bibliotek? DLL Fmod. (dotyczy wersji do 1.1 w??cznie)  //The program uses FMOD DLL. (Relates to version 1.1 inclusive)//
 FMOD Sound System, copyright © Firelight Technologies Pty, Ltd., 1994-2010.

 

Prawa do kodu ?ród?owego i autor:  //Rights to source code and author://

 

copyright © YELLOW BLUE Arkadiusz Kamil JY , 2006-2011

.: thunderbeat.net - ThunderBeatD3 - thunderbeat D3 RXS One RXS Two :.

 

 

www.thunderbeat.net

mailto : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

>> Link to FORUM  <<

Poprawiony: czwartek, 03 lutego 2011 12:51
 

Licznik / Counter