> 1. Przyciski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 marca 2010 00:00

II. Przyciski i Sekcje

mail to : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

1. Sekcja /SEQUENCER/

 

 

W tej sekcji znajduj? si? klawisze [TOP] , [BWD] , [FWD] , [STOP] , [PLAY] i [EDIT]

[TOP] - w trybie PLAY , REAL-REC , TR-REC , STEP-REC i FADE-REC  powrót do pocz?tku Patternu

[BWD] - przej?cie do pocz?tku cz??ci patternu, a w trybie TR-REC i STEP-REC do poprzedniej cz??ci patternu, w trybie FADE-REC nie dzia?a

[FWD] - przej?cie do nast?pnej cz??ci patternu, a w trybie TR-REC i STEP-REC do poprzedniej cz??ci patternu, w trybie FADE-REC nie dzia?a

[STOP] - zatrzymanie odtwarzania, nie dziala w trybie STEP-REC

[EDIT] - s?u?y do ustawiania trybów pracy edycji : REAL-REC , TR-REC , STEP-REC i FADE-REC  ,klawisz aktywny jest koloru czerwonego

 

 2. Sekcja Partii Melodycznych /SPM/

 

W tej sekcji znajduj? si? partiie/ klawisze s?u??ce do w??czania/wy??czania linii melodycznych, jest ich 16.

Tylko partie od numeru 8 do 16 w??cznie umo?liwiaj? dodawanie efektów. Klawisz szary partii oznacza brak zapisu nutowego, klawisz migaj?cy zielony oznacza, ?e zapis nutowy istnieje, ale jest wy??czony. Klawisz zielony oznacza w??czenie odtwarzania partii melodycznej. Za pomoc? klawiszy tych mamy ponadto mozliwo?? zmiany danego sampla, wybory partii do edycji. Opcje te opisane sa w dalszej cz??ci. Napisy widniej?ce nad ka?dym klawiszem partii s? umowne, zmieniaj? one kolor na czerwony w momencie odgrywania danej partii.

 

3.

 

Poprawiony: czwartek, 25 marca 2010 16:58
 

Licznik / Counter